اخبار و تازه ها

عرضه نسخه آزمایشی نرم افزار تلفن همراه عرضه نسخه آزمایشی نرم افزار تلفن همراه سه شنبه, 04 آذر 1393 نسخه آزمایشی سامانه همراه دانشجو برای اولین بار در کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد راه اندازی شد.
برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه دوشنبه, 03 آذر 1393 به گزارش روابط عمومی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتاب از جدیدترین کتب دانشگاهی در زمینه های فنی و مهندسی، پزشکی، معماری و علوم انسانی در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
  نشست صمیمی دبیران انجمن های علمی دانشگاه با رئیس دانشگاه نشست صمیمی دبیران انجمن های علمی دانشگاه با رئیس دانشگاه دوشنبه, 03 آذر 1393 به گزارش روابط عمومی واحد نجف آباد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در این نشست اظهار داشت: سیاست ها و حمایت های یک سال اخیر آقای دكتر میرزاده و هیات رئیسه دانشگاه موجب ارتقاء و تعالی این م...
صفحه اصلی