امور دانش آموختگان و نظام وظیفه دانشجویان واحد نجف آباد

اطلاعات مربوط به این مدیریت را می توانید در این صفحه دنبال کنید.

شرح وظایف

مدیریت امور دانش آموختگان دانشگاه آزاد واحد نجف آباد افتخار دارد با حدود یکصدهزار دانش آموخته در رشته های مختلف ومقاطع گوناگون تحصیلی میان دانشگاه های سراسرکشور اسلامی همچنان بر بلندی های علم وفناوری استوار ایستاده است.

  نظارت واجرا برکلیه قوانین ومقررات مربوطه آموزشی ،آیین نامه ها وبخشنامه های صادره سازمان مرکزی در ارتباط با صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان که شامل صدور گواهینامه موقت، صدور دانشنامه،صدور ریز نمرات تحصیلی،صدور تأییدیه های تحصیلی وهمچنین مکاتبات وهماهنگی های لازم درارتباط با مسئولین محترم دانشگاه ودانش آموختگان وسازمان مرکزی دانشگاه همچون تهیه وارسال مدارک برای تائید آنها،مکاتبات امور بین الملل وامور اتباع بیگانه وامور مربوط به وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی وهمچنین تحویل ونگهداری مدارک خام ونگهداری وآمار مربوطه وهمچنین نظارت بر معافیت تحصیلی دانشجویان وابطال این معافیت پس از دانش آموخته شدن انها.ودر آخر نظارت بر تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموختگان .

 علاوه بر مسئولیت های ذکر شده مدیریت امور دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد با دستورومجوز سازمان مرکزی مسئولیت صدور مدارک تحصیلی برخی از رشته های دانشگاه های خرمشهروبندرعباس وهمچنین مسئولیت تهیه مدارک خام وصدور دانشنامه برای آموزشکده فنی سما را برعهده دارد.

 

 

مکان مدیریت امور دانش آموختگان:

مجموعه ای مجزا ومستقل در ساختمان پزشکی قدیم جنب سالن اجتماعات شهید میردامادی

تماس با قسمت های مختلف مدیریت دانش آموختگان

کارشناسان براساس تخصص ،مهارت وتجربه در تسلط به سرفصل رشته های تحصیلی درقالب دانشکده های مختلف تفکیک شده اند که به معرفی آنها میپردازیم.

- مدیر امور دانش آموختگان: مسعودرضا شیخی: ۴۲۲۹۲۳۳۵-۰۳۱

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده های پزشکی وپیراپزشکی: حسین آذری: ۴۲۲۹۲۳۶۰-۰۳۱

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده های فنی ومهندسی، مواد وهسته ای: سید مهدی افضلی: ۴۲۲۹۲۵۷۵-۰۳۱

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده های عمران وفنی مهندسی( صنایع): اصغر سلیمانی: ۴۲۲۹۲۵۷۴-۰۳۱

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده برق در تمام رشته ها و مقاطع : یزدان مختاری:۴۲۲۹۲۱۳۴-۰۳۱ 

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده علوم انسانی در کلیه رشته ها و مقاطع :رضوان محمدی: ۴۲۲۹۲۳۳۴-۰۳۱

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده های حقوق،الهیات،معارف،هنر،معماری،شهرسازی:زهرا سپیانی:۴۲۲۹۲۲۹۲

- کارشناس پرونده های دانشجویان دانشکده های کامپیوتردر تمام رشته ها و مقاطع و هسته ای:فریبا لسانی: ۴۲۲۹۲۶۵۴

- کارشناس چاپ وصدورگواهینامه های موقت ودانشنامه ها:اصغرجوزی :۴۲۲۹۲۳۵۹-۰۳۱

- کارشناس تطبیق، نگهداری و تحویل مدرک : رضا ربیعی: ۴۲۲۹۲۳۳۸-۰۳۱

- کارشناس صدور تآییدیه تحصیلی و ریزنمرات: رضا عابدینی: ۴۲۲۹۲۲۱۸-۰۳۱

- کارشناس امور نظام وظیفه: ابراهیم اسکندری: ۴۲۲۹۲۴۶۲-۰۳۱

سایر امور دانش آموختگان و نظام وظیفه

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search