دانلود لیست سرفصل دروس رشته ها

دانلود لیست سرفصل دروس رشته ها به تفکیک رشته های دانشکده در مقاطع مختلف تحصیلی

دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک لیست تطبیق
حقوق  دانلود دانلود دانلود دانلود
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود دانلود دانلود دانلود
علوم قضایی دانلود دانلود دانلود دانلود
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی پیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک
آموزش زبان انگلیسی دانلود دانلود دانلود
حسابداری دانلود  دانلود دانلود
علوم ورزشی دانلود  دانلود دانلود
 گردشگری دانلود دانلود دانلود
 مدیریت بازرگانی دانلود  دانلود دانلود
مدیریت صنعتی دانلود دانلود دانلود
مدیریت مالی دانلود دانلود دانلود
مهندسی ورزشی دانلود دانلود دانلود
مطالعات خانواده دانلود دانلود دانلود
مدیریت كسب و كارهای كوچك دانلود دانلود دانلود
مترجمی زبان انگلیسی دانلود دانلود دانلود
روانشناسی دانلود دانلود دانلود
مدیریت امور بانکی دانلود دانلود دانلود
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی پیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی  دانلود دانلود دانلود
مهندسی ساخت و تولید دانلود  دانلود دانلود
مهندسی صنایع دانلود دانلود دانلود
 مهندسی مکانیک دانلود دانلود دانلود
مهندسی هوافضا دانلود  دانلود دانلود
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی برق

کارشناسی ناپیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس لیست تطبیق برنامه ترمیک
مهندسی برق - مهندسی تکنولوژی الکترونیک  دانلود دانلود دانلود دانلود
مهندسی برق - مهندسی تکنولوژی قدرت دانلود  دانلود دانلود دانلود
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد ناپیوسته
دکتری تخصصی

دانشکده مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته
عنوان رشته لیست دروس تطبیق دروس برنامه ترمیک سرفصل دروس
مهندسی اجرایی عمران  دانلود دانلود دانلود دانلود
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  دانلود دانلود دانلود
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی هنر معماری و شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک
معماری  دانلود دانلود دانلود
مهندسی شهرسازی  دانلود دانلود دانلود
حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت  دانلود دانلود دانلود
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد ناپیوسته
دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی مواد

کارشناسی ناپیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک
شیمی - مهندسی فناوری صنایع شیمیایی  دانلود دانلود دانلود
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک لیست تطبیق
مامایی  دانلود دانلود دانلود دانلود
پرستاری دانلود دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل دانلود دانلود دانلود دانلود
کارشناسی ارشد

دانشکده علوم پزشکی

کاردانی ناپیوسته
عنوان رشته لیست دروس سرفصل دروس برنامه ترمیک
بهداشت خانواده  دانلود دانلود دانلود
کارشناسی پیوسته
دکترای عمومی

my uni

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search