مدیران گروه های آموزشی واحد نجف آباد

در این صفحه اطلاعات مدیران گروه آموزشی در دسترس می باشد.

خدیجه ابراهیمی
خدیجه ابراهیمی
مدیرگروه حسابداری
صفحه شخصی
خدیجه ابراهیمیمدیر گروه در رشته حسابداری پست الکترونیک:ebrahimi641{at}yahoo.com
امید بویرحسنی
امید بویرحسنی
مدیرگروه تحصیلات تکمیلی (ارشد،دکتری) صنایع
امید بویرحسنیمدیرگروه تحصیلات تکمیلی صنایعomidboyer{at}gmail.com
مهدی جلیلیان
مهدی جلیلیان
مدیرگروه کارشناسی حقوق
مهدی جلیلیانمدیرگروه کارشناسی حقوقexample{at}yahoo.com
احسان دلاوری
احسان دلاوری
مدیر گروه کارشناسی مهندسی عمران
احسان دلاوریمدیر گروه کارشناسی مهندسی عمرانe_delavari{at}pci.iaun.ac.ir
محمدرسول ولایتی
محمدرسول ولایتی
مدیرگروه ریاضی
محمدرسول ولایتیمدیرگروه رشته ریاضی پست الکترونیکی:mvelayat{at}iaun.ac.ir
سیدمحمدعلی شریعتی
سیدمحمدعلی شریعتی
مدیرگروه دروس عمومی معارف
سیدمحمدعلی شریعتیمدیرگروه دروس عمومی معارفshariaty1347{at}gmail.com
محسن فهیم
محسن فهیم
مدير گروه كليه مقاطع رشته فقه، الهيات و معارف اسلامی
محسن فهیممدير گروه كليه مقاطع رشته فقه، الهيات و معارف اسلامی
مهدی اکبری
مهدی اکبری
مدیر گروه آی تی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
مهدی اکبریمدیر گروه آی تی کارشناسی نرم افزار کامپیوترmehdi_akbari@hotmail.com
میثم بیات
مهدی اکبری
مدیر گروه رشته های مهندسی عمران-ژئوتکنیک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و مهندسی عمران-مدیریت منابع آب در مقطع دکتری
میثم بیاتمدیر گروه رشته های مهندسی عمرانm.bayat.civil{at}gmail.com
مهرداد چترایی
مهرداد چترایی
مدیرگروه کلیه مقاطع زبان و ادبیات فارسی
مهرداد چتراییمدیرگروه زبان و ادبیات فارسیm_chatraei{at}yahoo.com
مطهر رادی
مطهر رادی
مدیرگروه طراحی پارچه و لباس و علمی کاربردی فرش
مطهر رادیمدیرگروه طراحی پارچه و لباس و فرشmotahar.radi{at}par.iaun.ac.ir
غضنفر شاهقلیان
غضنفر شاهقلیان
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق
غضنفر شاهقلیانمدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی برقshahgholian{at}iaun.ac.ir
سید امید طباطبایی
سید امید طباطبایی
مدیر گروه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسی
سید امید طباطباییمدیر گروه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسیtabatabaeiomid@phu.iaun.ac.ir
مهری فیاضی
مهری فیاضی
مدیر گروه پیش بالینی پزشکی
مهری فیاضیمدیر گروه پیش بالینی پزشکیmehr.fayazi{at}gmail.com
مجید وزیری
مجید وزیری
مدیرگروه کارشناسی صنایع
مجید وزیریمدیر گروه رشته کارشناسی صنایعexample[at]iaun.ac.ir
شروان فکری ارشاد
شروان فکری ارشاد
مدير گروه تحصيلات تكميلی
شروان فکری ارشادمدير گروه تحصيلات تكميلی پست الکترونیک:fekriershad{at}gmail.com
امیر تابشیان
امیر تابشیان
مدیرگروه بهداشت خانواده
امیر تابشیانمدیرگروه بهداشت خانوادهamir.tabeshian{at}yahoo.com
احمدرضا خادم الحسینی
احمدرضا خادم الحسینی
مدیر گروه جغرافیا
احمدرضا خادم الحسینیمدیر گروه جغرافیاEmail: example[at]iaun.ac.ir
حمید زاهدی
حمید زاهدی
مدیرگروه تربیت بدنی
حمید زاهدیمدیر گروه رشته تربیت بدنی پست الکترونیکی:hamidzhd{at}yahoo.com
حمید محمودیان
حمید محمودیان
مدیرگروه مهندسی پزشکی
حمید محمودیان مدیر گروه رشته مهندسی پزشکیh_mahmoodian@pel.iaun.ac.ir
روح الله کیمیایی فر
روح الله کیمیایی فر
مدیرگروه فیزیک
روح الله کیمیایی فرمدیرگروه فیزیکkimiaefar.iaun{at}gmail.com
مهدی امیدی
مهدی امیدی
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مواد
مهدی امیدیمدیر گروه تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی موادm_omidi{at}iaun.ac.ir
فیض الله بوشاسب
فیض الله بوشاسب
مدیر گروه تاریخ
فیض الله بوشاسبمدیر گروه رشته تاریخ در دانشکده علوم انسانیf-boushasb{at}iaun.ac.ir
فاطمه سلمانی
فاطمه سلمانی
مدیر گروه پرستاری
فاطمه سلمانیمدیر گروه پرستاریf-salmani{at}iaun.ac.ir
شبنم کرمانی
شبنم کرمانی
گروه پزشکی مدیر گروه ارشد مهندسی پزشکی-بافت و کارشناسی بیوشیمی
شبنم کرمانیمدیر گروه پزشکی مدیر گروه ارشد مهندسی پزشکی-بافت و کارشناسی بیوشیمی
پرهام معمارزاده
پرهام معمارزاده
مدیر گروه رشته های مهندسی عمران-زلزله و سازه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
پرهام معمارزادهمدیر گروه رشته های مهندسی عمران-زلزله و سازه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
محمد امین هنرور
محمد امین هنرور
مدیر گروه برق الکترونیک
محمد امین هنرورمدیر گروه رشته برق گرایش الکترونیکAmin.Honarvar{at}pel.iaun.ac.ir
نفیسه السادات شیخان
نفیسه السادات شیخان
مدير گروه شيمی و صنايع غذایی
نفیسه السادات شیخانمدير گروه شيمی و صنايع غذاییns_sheikhan{at}yahoo.com
سعید جبارزارع
سعید جبارزارع
مدیر گروه کارشناسی مهندسی مواد
سعید جبارزارعمدیر گروه کارشناسی مهندسی موادsaeidjabbar@pmt.iaun.ac.ir
مریم فرخی
مریم فرخی
مدیر گروه رشته های شهرسازی در مقطع کارشناسی ، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد
مریم فرخیمدیر گروه رشته های شهرسازی farokhi.m{at}par.iaun.ac.ir
حسن فرهمند
حسن فرهمند
سرپرست گروه اتاق عمل
حسن فرهمندسرپرست گروه اتاق عملfarahmand{at}nm.mui.ac.ir
شیرین طغیانی
شیرین طغیانی
مدیر گروه رشته های شهرسازی و معماری در مقطع دکتری
شیرین طغیانیمدیر گروه رشته های شهرسازی و معماری در مقطع دکتری
محمد سعادت
محمد سعادت
مدير گروه مهندسی مكانیک -طراحی جامدات،بيومكانیک وطراحی كاربردی
محمد سعادتمدير گروه مهندسي مكانیک -طراحی جامدات،بيومكانیک و طراحی كاربردی
حمزه شاهرجبیان
حمزه شاهرجبیان
مدير گروه كليه مقاطع و گرايشهای مهندسی مكانيک-ساخت و توليد
حمزه شاهرجبیانمدير گروه كليه مقاطع و گرايشهای مهندسی مكانيک-ساخت و توليد
محمدحسین آرمان
محمدحسین آرمان
مدير گروه مديريت صنعتی
محمدحسین آرمانمدير گروه مديريت صنعتیhosein.arman{at}yahoo.com
ناصر خانی
ناصر خانی
مدير گروه مديريت بازرگانی، كسب و كار (اجرايی) و فناوری اطلاعات
ناصر خانیمدير گروه مديريت بازرگانی، كسب و كار (اجرايی) و فناوری اطلاعات
علی عبدالهی
علی عبدالهی
مدير گروه كليه مقاطع تحصيلی مهندسي مكانیک-حرارت وسيالات -هوافضا-تبديل انرژی
علی عبدالهیمدير گروه كليه مقاطع مهندسی مكانیک، حرارت سيالات، هوافضا وتبديل انرژی
سيدمحمد هادی مهدوی
سيدمحمد هادی مهدوی
مدير گروه تحصيلات تكميلی حقوق
سيدمحمد هادی مهدویمديرگروه ارشد و دکتری حقوقh1.hadimahdavi{at}phu.iaun.ac.ir
مرضیه شایان منش
مرضیه شایان منش
مدیرگروه مامایی
مرضیه شایان منشمدیرگروه ماماییEmail: mz_shayanmanesh{at}iaun.ac.ir
شهاب کریمی نیا
شهاب کریمی نیا
مدیرگروه کلیه مقاطع معماری
شهاب کریمی نیامدیرگروه کلیه مقاطع رشته معماریsh.kariminia{at}iaun.ac.ir
فرهام امین شرعی
فرهام امین شرعی
مدیرگروه مدیریت و مهندسی شیمی HSE
فرهام امین شرعیمدیرگروه مدیریت و مهندسی شیمی HSEaminsharei.fa{at}gmail.com

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir

     instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search