راهنمای مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

محل استقرار سالن آموزش جنب ساختمان اندیشه می باشد.

راهنمای مدیریت خدمات آموزشی (سالن آموزش)

مکان : سالن آموزش

ردیف عناوین رشته ها محل استقرار
کارشناس شماره تماس مستقیم
1 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی شیمی،محیط زیست،مدیریت و مواد اتاق شماره ۱ آقای حجتی 03142292677
2 بایگانی دانشكده‌های فنی‌ومهندسی و هنر،معماری‌وشهرسازی اتاق شماره ۲  آقای ابوطالبی 03142293044
3 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی مهندسی رباتیك ،مهندسی هوافضا،حقوق،الهیات و جغرافیا(گردشگری –جهانگردی) اتاق شماره ۳ خانم قانع پور
03142292764
4 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی برق،زیست شناسی و فیزیك اتاق شماره ۴ آقای شیرانی
03142292144
5 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی صنایع،روانشناسی و طراحی صنعتی اتاق شماره ۵  آقای انتشاری
03142292146
6 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی مكانیك و هنر اتاق شماره ۶
 خانم ابراهیمی 03142292150
7 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی حسابداری،علوم تربیتی ( آموزش و پرورش ابتدایی) و مهندسی پزشكی اتاق شماره۷
آقای جعفری 03142292138
8 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی عمران،زبان انگلیسی،ادبیات فارسی و مطالعات خانواده اتاق شماره ۸ خانم وفاپور
03142292482
9 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی شهرسازی، معماری و مهندسی اپتیك و لیزر اتاق شماره ۹  آقای گلستانی
03142292302
10 كارشناس مسؤول آموزش اتاق شماره ۱۱ 03142292290
11 بایگانی دانشكده‌های مواد ،  كامپیوتر و علوم انسانی اتاق شماره ۱۲ آقای اصلانی
03142292675
12 كلیه گرایشهای كارشناسی‌پیوسته وناپیوسته گروههای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، كامپیوتر و مهندسی هسته ای اتاق شماره ۱۳ خانم عطارد
03142292143
13 كلیه‌گرایشهای‌ارشد‌ و دكتری‌ دانشكده های عمران‌، هنر،معماری‌وشهرسازی‌ اتاق شماره۱۴
آقای حسینی
03142292127
14 كليه‌گرايشهاي‌ارشد‌ودكتري‌جغرافيا‌،‌زبان‌انگليسي‌،حسابداري‌،‌‌ادبيات‌‌‌،‌تربيت‌بدني‌ و مكانيك اتاق شماره۱۵ آقای پویاوند 03142292194
15 كلیه‌گرایشهای‌ارشد‌ودكتری‌‌دانشكده‌های‌هسته‌ای‌وعلوم‌پایه،مواد وحقوق و الهیات و معارف اسلامی اتاق شماره ۱۵
خانم موسویان
03142292147
16 كلیه‌گرایشهای‌ارشد‌ ودكتری‌تاریخ ،‌‌مدیریت ‌و ‌روانشناسی ،كارشناسی‌ارشد‌صنایع سیستم بهره‌وری اتاق شماره ۱۶
خانم عینی
03142292373
17 كلیه گرایشهای‌ارشد ودكتری برق‌وكامپیوتر و صنایع و ارشد مهندسی مالی اتاق شماره ۱۷
خانم عادل نیا
03142292889
18 بایگانی دانشكده‌های برق ،  عمران و حقوق اتاق شماره ۱۸
آقای بیگی
03142292653
19 دفترشورای ‌و كمسیون مواردخاص آموزشی اتاق شماره ۱۹
آقای توکلی 03142292531
20 مسؤول ثبت نامه‌های آموزش اتاق شماره ۲۰
آقای جمشیدیان  03142292148
21 كارشناس مسؤول آموزش اتاق شماره ۲۱
آقای امینی 03142293145
22 مدیرخدمات‌آموزشی اتاق شماره ۲۲
آقای عشوری 03142292142

my uni

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search