اخبار و اطلاعیه های مرکز آزمون

اطلاعیه مهم ویژه پذیرفته شدگان بدون آزمون

قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی (بر اساس سوابق تحصیلی)

با توجه دستور العمل ثبت نام در صورت مغایرت در موارد ذیل از ثبت نام شما جلوگیری می شود:

الف- مغایرت نوع مدرک تحصیلی با سوابق اعلامی شما در زمان ثبت نام در سایت azmoon.org

ب- مغایرت رشته مدرک تحصیلی با رشته تحصیلی اعلامی شما در زمان ثبت نام در سایت azmoon.org

ج- کمتر بودن معدل در مدرک تحصیلی نسبت به معدل اعلامی شما در زمان ثبت نام در سایت azmoon.org

در صورت مغایرت لازم است به اداره پذیرش دانشگاه نجف آباد مراجعه نمایید.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa