اخبار و اطلاعیه های مرکز آزمون

اعلام جدول زمانبندی جلسات توجیهی ورودی های جدید

رشته تحصیلی و جنسیت روز ساعت تاریخ مکان برگزاری
کلیه رشته های کارشناسی ارشد (برادر و خواهر) پنج شنبه ۱۰ صبح ۹۷/۷/۱۲ سالن اجتماعات شهید چمران
کلیه رشته های دکتری تخصصی (برادر و خواهر) پنج شنبه ۱۳ عصر ۹۷/۷/۱۲ سالن اجتماعات شهید چمران
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته- پزشکی و کاردانی (خواهران) دوشنبه ۱۰ صبح ۹۷/۷/۱۶ سالن اجتماعات شهید چمران
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته- پزشکی و کاردانی (برادران) دوشنبه ۱۳ عصر ۹۷/۷/۱۶ سالن اجتماعات شهید چمران
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa