دانشگاه آزاد اسلامی واحد مستقل نجف آباد در سال 1397 در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته (غیر پزشکی) با آزمون

ویژه دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم چهارساله نظام قدیم

1- حسابداری

2- حقوق

3- زیست شناسی- سلولی و مولکولی

new in about university 01

5- علوم و مهندسی محیط زیست

6- مهندسی برق

7- مهندسی پزشکی

8- مهندسی صنایع

9- مهندسی عمران

10- مهندسی کامپیوتر

۱۱- مهندسی مکانیک

۱۲- مهندسی ساخت و تولید

۱۳- گردشگری

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa