اخبار و اطلاعیه ها

دانشکده حقوق- الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
لیست تطبیق
حقوق  دانلود
دانلود دانلود دانلود
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود دانلود دانلود دانلود

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
آموزش زبان انگلیسی
دانلود دانلود دانلود
حسابداری دانلود  دانلود دانلود
علوم ورزشی
دانلود  دانلود دانلود
 گردشگری دانلود دانلود دانلود
 مدیریت بازرگانی
دانلود  دانلود دانلود
مدیریت صنعتی
دانلود دانلود دانلود
مدیریت مالی دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی
 دانلود دانلود دانلود
مهندسی ساخت و تولید
دانلود  دانلود دانلود
مهندسی صنایع
دانلود  دانلود دانلود
 مهندسی مکانیک
دانلود دانلود دانلود
مهندسی هوافضا
دانلود  دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی برق

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

عنوان رشته سرفصل دروس
لیست دروس
مهندسی برق -افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
دانلود دانلود
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
دانلود دانلود
مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
دانلود دانلود
مهندسی برق -سامانه های برقی حمل و نقل
دانلود دانلود
مهندسی برق -سیستم های الکترونیک دیجیتال
دانلود دانلود
مهندسی برق -سیستم های قدرت
دانلود دانلود
مهندسی برق -شبکه های مخابراتی
دانلود دانلود
مهندسی برق -کنترل دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات امن و رمزگذاری
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات سیستم
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات میدان و موج
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات نوری
دانلود دانلود
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی عمران

 

دکترای تخصصی

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
مهندسی عمران- سازه
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- زلزله
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانلود دانلود
مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی دانلود دانلود
مهندسی عمران- مدیریت منابع آب دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
 دانلود دانلود دانلود
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده هنر- معماری و شهرسازی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
معماری داخلی
 دانلود دانلود دانلود
مهندسی معماری
دانلود دانلود دانلود
مهندسی شهرسازی
دانلود دانلود دانلود
ارتباط تصویری
دانلود دانلود دانلود
نقاشی دانلود دانلود دانلود
طراحی لباس
دانلود دانلود دانلود
طراحی صنعتی دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی مواد

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی مواد و متالورژی
دانلود دانلود دانلود
شیمی کاربردی
دانلود دانلود دانلود
علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود دانلود دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانلود دانلود دانلود

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
لیست تطبیق
مامایی  دانلود دانلود دانلود دانلود
پرستاری دانلود دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل
دانلود دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده علوم پزشکی

 

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
بهداشت عمومی
 دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مستقل نجف آباد در سال 1397 در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته (غیر پزشکی) با آزمون

ویژه دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم چهارساله نظام قدیم

1- حسابداری

2- حقوق

3- زیست شناسی- سلولی و مولکولی

new in about university 01

5- علوم و مهندسی محیط زیست

6- مهندسی برق

7- مهندسی پزشکی

8- مهندسی صنایع

9- مهندسی عمران

10- مهندسی کامپیوتر

۱۱- مهندسی مکانیک

۱۲- مهندسی ساخت و تولید

۱۳- گردشگری

ورود به سامانه پایان نامه ها

thesis new    thesis old

 


                

ليست رشته های مقطع كارشناسی پيوسته كه در بهمن ماه 1396 پذيرش بدون آزمون دارند

 

ردیف رشته- گرایش
مقطع کد رشته در سایت مرکز آزمون
1
 مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 60205
2
 فیزیک کارشناسی پیوسته  30201
3  مهندسی هسته ای  کارشناسی پیوسته 41202
4
 مهندسی اپتیک و لیزر  کارشناسی پیوسته 30228
5  علوم کامپیوتر  کارشناسی پیوسته 41018
6  مهندسی رباتیک  کارشناسی پیوسته 41016
7
 مهندسی مواد و متالورژی  کارشناسی پیوسته 40720
8  معماری داخلی  کارشناسی پیوسته 60220
9  مهندسی هوافضا  کارشناسی پیوسته 41106
10  مهندسی خط و سازه های ریلی  کارشناسی پیوسته 40324
11  علوم ورزشی  کارشناسی پیوسته 21475
12  فقه و مبانی حقوق اسلامی  کارشناسی پیوسته 20454
13  مدیریت صنعتی  کارشناسی پیوسته 21211
14  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی پیوسته 20101
15 آموزش زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی پیوسته 20124
16  تاریخ  کارشناسی پیوسته 21103
17  جغرافیا  کارشناسی پیوسته 21517
18  فلسفه و حکمت اسلامی  کارشناسی پیوسته 20410
19  جهانگردی  کارشناسی پیوسته 21580
20  مدیریت مالی  کارشناسی پیوسته 21245
21  مرمت بناهای تاریخی  کارشناسی پیوسته 60142
22  نقاشی  کارشناسی پیوسته 60111
23  ارتباط تصویری  کارشناسی پیوسته 60140
24  طراحی پارچه  کارشناسی پیوسته 60145
25  فرش  کارشناسی پیوسته 60124
26  طراحی صنعتی  کارشناسی پیوسته 60102
27  طراحی لباس  کارشناسی پیوسته 60148
28  طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچه  کارشناسی پیوسته 60129
29 طراحی پارچه و لباس- طراحی چاپ پارچه   کارشناسی پیوسته 60130
30 طراحی پارچه و لباس- طراحی لباس  کارشناسی پیوسته 60128

 


 

ليست رشته های مقطع كارشناسی ناپيوسته كه در بهمن ماه 1396 پذيرش بدون آزمون دارند

 

ردیف رشته- گرایش
مقطع کد رشته در سایت مرکز آزمون
1
آموزش دینی و عربی  کارشناسی ناپیوسته 20422
2
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته  20312
3 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته  20627
4
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی ناپیوسته 21413
5  معماری کارشناسی ناپیوسته  60206
6  مهندسی اجرایی عمران  کارشناسی ناپیوسته 70402
7
 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته  40134
8  مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته  40143
9  مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته  40658
10  مهندسی تکنولوژی جوشکاری  کارشناسی ناپیوسته 40662
11  مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته  40661
12  مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته  40137
13  مهندسی تکنولوژی متالورژی - ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته  40734
14  مهندسی تکنولوژی مخابرات - انتقال  کارشناسی ناپیوسته 40138
15  مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوییچ های شبکه ثابت  کارشناسی ناپیوسته 40141
16  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته  40657
17  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  کارشناسی ناپیوسته 41013

مراکز علمی تحقیقاتی واحد جامع مستقل نجف آباد

هدف از تاسیس این مراکز تحقیقاتی انجام پروژه های کاربردی مورد نیاز کشور و صنایع، تجاری سازی طرح های تحقیقاتی و تولید دانش فنی مورد نیاز صنایع است که از طریق آن علاوه بر پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش های مختلف صنعت، گام موثری در راستای تبدیل علم به ثروت و کاهش وابستگی مالی دانشگاه به بخش شهریه برداشته می شود.

 

bigdata header

header0

mmtrc

dpc2

Untitled 1

trc

dpc

rcaup

hesd

smrc

ealab2

زیر مجموعه ها

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa
 
صفحه اصلی محتوای ثابت سایت