اطلاعیه های مرکز تولید علم و علم سنجی

دريافت گواهينامه کارگاه آموزشی حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع

به اطلاع می­رساند آن دسته از اعضای هیأت علمی و دانشجویان محترمی كه در كارگاه آموزشی حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع كه در تاریخ­ 3/9/95 برگزار گردید، شركت نمودند، جهت دریافت گواهینامه مربوطه در ساعت ۱۶-۱۴ به كتابخانه مركزی- طبقه اول- معاونت پژوهش و فناوری- دفتر امور پژوهشی- آقای مهندس گوینده مراجعه نمایند.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa