اطلاعیه های مرکز تولید علم و علم سنجی

دسترسی مستقیم واحد نجف آباد به پایگاه بين المللی IEEE

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جامع مستقل نجف آباد بصورت آزمایشی به پایگاه بين المللي IEEE دسترسی مستقیم دارد. اساتيد و دانشجويان عزير توجه داشته باشند از فرصت بوجود آمده حداكثر استفاده را نمايند.

عنوان: انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا

پوشش زمانی: از سال ۱۹۱۳ تاکنون

نوع اطلاعات: چکیده و اصل مقاله.

پوشش موضوعی: مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر.

نام موتور جستجوگر:IEEE

آدرس سایت: http://ieeexplore.ieee.org/

یکی از بزرگترین پایگاه­های اطلاعاتی در زمینه مهندسی برق،تکنولوژی اطلاعات، الکترونیک، کامپیوتر، فیزیک، فیزیک کاربردیو علوم وابسته است.   
انجمن مهندسان برق و الکترونیک به آی-تریپِل-ای ‏ معروف است. هدف “آی تریپل ای” کمک به پیشبرد تکنولوژی به طور عام و حوزه‌های مربوط به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به طور خاص است.
این سازمان دارای ۳۶۵ هزار عضو در بیش از ۱۵۰ کشور در دنیا است که از این بین بیش از ۶۸ هزار عضو آن دانشجو هستند. “آی تریپل ای”  با انتشار حدود ۱۳۰ مجله تخصصی و ۴۰۰ مجموعه مقاله کنفرانس در سال، منتشرکننده یک سوم نوشته‌های تخصصی چاپ‌شده در زمینه مهندسی برق و الکترونیک و علم کامپیوتر است.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa