۱-کارت ومجوزترددفقط پس ازتکمیل فرم درخواست ،تاییدمسئول ومعاونت مربوطه،وهمچنین ارائه مدارک موردنیازامکان پذیرمیباشد.

۲-برچسب ویامجوزترددصرفابه شخص تقاضاکننده ارائه میگردد.

۳-برچسب ومجوزصادرشده دانشجویان فقط تاپایان تاریخ مجوزبوده ودانشجویان درصورت احرازصلاحیت (تاییدمجددشورای ترافیک دانشگاه)وعدم تخلفات انضباطی وترافیکی میتوانند جهت تمدید مجوزاقدام نمایند.

۴-دانشجویانی که درترم گذشته قوانین راهنمایی رانندگی وانضباطی وتعهدات مربوط به مجوزترددرانقض نموده باشند ونمره منفی برایشان ثبت شده باشدازدریافت مجوزدرترم جدیدمحروم میباشند.

۵-دانشجویان متقاضی دریافت مجوز،موظفندظرف مدت 20روزکاری اززمان تشکیل کلاسها نسبت به تکمیل فرم وارائه مدارک موردنیازجهت طرح درشورای ترافیک دانشگاه اقدام نمایند.

۶-هریک ازدارندگان مجوزتردددردانشگاه اعم ازکارمندان،اساتیددرصورت دریافت بیش از5نمره منفی درسیستم امورترافیک ،ضمن معرفی به حراست دانشگاه طبق ضوابط شورای ترافیک ،باایشان برخوردخواهدشد.

۷-درصورت نقض مقررات وتعهدات ترافیکی مصوب ،توسط دانشجویان دارای مجوزتردد،ضمن لحاظ نمره منفی ،همزمان فایل آموزشی آنان نیزمسدودمیگردد.

۸-حفاظت ازوسایل نقلیه به عهده مالک بوده ودانشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال (سرقت،آتش سوزی و...)ندارد.

مکان مراجعه:دفترامورترافیک جنب بانک ملی دانشگاه

زمان وساعت تحویل مجوزطبق برنامه اعلام شده دفترترافیک

تلفن داخلی:۲۸۵۹ و۲۸۱۹

تلفن مستقیم:۰۳۱۲۲۹۲۸۱۹

امورترافیک دانشگاه

my uni

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search