همایش ها و کنفرانس ها

اولین دوره مسابقات تخصصی هوافضا - جام شیخ بهایی ۱۳۹۵

8 تا 10 شهریورماه ۱۳۹۵ محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادورود به وب سایت اختصاصی
جدید
پوستر مسابقه
sheikhbahaee

در نظام آموزشی پویا ایجاد انگیزه و رقابت سالم همواره می تواند باعث ایجاد جنبش میان دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان شود. علم هوافضا با دارا بودن زمینه های متنوع و جذاب، پتانسیل جذب دانش آموزان و دانشجویان علاقمند و مشتاق را دارا بوده و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در راستای رهنمودهای عالیه مقام معظم رهبری مبنی بر ((حفظ وتقویت فضای نشاط وامید در میان جوانان نخبه ولزوم فراهم آوردن امکان پیشرفت های علمی و پژوهشی در میان استعدادهای جوان و توجه به درون زایی علمی بجای مرعوب شدن در مقابل پیشرفت های علمی غرب)) بوده وامید است گام بلندی در راستای سازندگی میهن عزیزمان ایران برداشته شود.
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa