همایش ها و کنفرانس ها

مسابقه بزرگ طراحی و ساخت دوچرخه الکتریکی

۱۹تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۵ محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادورود به وب سایت اختصاصی
برگزار شد
پوستر مسابقه
EBC new
با عنایت به ضرورت توجه به کاهش آلایندگی های شهری و استفاده از تجهیزات غیر آلاینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
در نظر دارد مسابقه طراحی و ساخت دوچرخه الکتریکی کم مصرف و با توان بالا را با حمایت ارگان های مختلف دولتی اعم از
استانداری اصفهان - شهرداری اصفهان- شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان حمایت از محیط
زیست برگزار نماید.
با عنایت به نام گذاری مقام معظم رهبری به سال اقدام و عمل امید است بتوان گامی در راستای تحقق این اهداف برداشته شود.
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa