همایش ها و کنفرانس ها

یازدهمین همایش سالانه معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶ تا ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳ محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ورود به وب سایت همایش
برگزار شد

staff-iaun
برگزار کننده:
معاونت آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
به دنبال برگزاری سالانه همایش معاونین آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، در سال ۱۳۹۳ این همایش در واحد نجف آباد برگزار خواهد شد. در کنار همایش اصلی کارگروه ها و کارگاه های تخصصی نیز برگزار خواهد شد.
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa