همایش ها و کنفرانس ها

دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

 ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادورود به وب سایت اختصاصی
برگزارشد.
پوستر کنگره
poster25-igc12
دست اندرکاران:
 r_12_141111083823.jpgr_11_141108080858.jpg r_9_140921173253.jpg
در دهه های اخیر جغرافیا دچار تغییر و تحولات اساسی از جغرافیای توصیفی به جغرافیای کاربردی بوده است و در این راستا مهمترین نقش آن ارائه خط مشی اصولی در آمایش سرزمین و توسعه پایدار به معنای واقعی می باشد. اهداف اصلی جغرافیای کاربردی ارائه مسیرهای منطقی در بهره گیری از منابع طبیعی وانسانی و توسعه مطلوب جامعه انسانی است جغرافیای کاربردی یک علم بین رشته ای می باشد و بیشترین ارتباط را با برنامه ریزی آمایش سرزمین و توسعه پایدار دارد. هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهره وری مطلوب از سرزمین در مقیاس منطقه ای و استانی می باشد. برنامه ریزی توسعه پایدار نیز ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی- کالبدی، زیست محیطی و سیاسی- مدیریتی را شامل می شود که در تمام محورهای برنامه ریزی آمایش سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد از از اینروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با همکاری انجمن جغرافیایی ایران  برآنست تا با حضور دانشجویان، اساتید و جغرافی دانان ایران زمین در دوازدهمین کنگره انجمن جغرافی ایران راهبردهای جغرافیای کاربردی در شناخت آمایش سرزمین و توسعه پایدار با تاکید بر الگوی ایرانی_ اسلامی از مفهوم تا عمل ارائه دهد.این همایش فرصتی خواهد بود تا پژوهشگران  بتوانند بواسطه سخنرانی، ارائه پوستر و برگزاری میزگردهای تخصصی و شرکت در کارگاه‌های آموزشی به بحث و تبادل اطلاعات در خصوص انواع روش‌ها، رویکردهای نظری و کاربردهای عملی دانش جغرافیا و بویژه علم آمایش بپردازند امید است که برگزاری این همایش بتواند به هم‌افزایی تجربه‌ها و ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و دانشجویان فعال در زمینه جغرافیا کمک شایانی نماید.
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa