مرکز دانلود

Up

هیات علمی

فرم های مربوط به ارتقا مرتبه علمی گروههای غیر پزشکی
آيين نامه ارتقاء گروه پزشكي
روند نماي چگونگي درخواست ارتقاء مرتبه علي
آيين نامه نقل و انتقال اعضاء هيات علمي
نحوه امتیازدهی فعالیت های فرهنگی اساتید
کارگاه ارتقاء اعضای هیات علمی
تبدیل وضعیت
ترفیع سالیانه
شرح وظایف مدیرگروه
 
 
Powered by Phoca Download
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa