اخبار مرکز علم و علم سنجی

نمایه نامه جدید Emerging Sources Citation Index در پایگاه اطلاعاتی

این نمایه نامه که شامل بیش از ۲۵۰۰ مجله از سراسر جهان است،از نظر قابلیت ها و اطلاعات ارائه شده مشابه با سایر نمایه نامه های این پایگاه Science Citation Index Expanded، نمایه Social Sciences Citation Indexیا نمایه استنادی Arts & Humanities Citation Index®بوده و از جمله دلایل ایجاد آن فراهم کردن شرایطی به منظور بررسی بیشتر این مجلات جهت انتقال به یکی از سه نمایه نامه مذکور و همچنین ارتقاء جایگاه بین المللی مجلات به خصوص مجلات دارای موضوعات نوظهور با افزایش قابلیت جستجو، کشف و استناد به آنها می باشد.پس از ارزیابی دقیق تر و انتقال این مجلات به یکی از سه نمایه نامه، ضریب تأثیر (Impact Factor) برای آن ها محاسبه و ارائه می گردد.

این نمایه شامل مجلاتی است که:

۱- روند داوری آنها به صورتداوری(Peer- Review) است.

۲- از شیوه چاپ و نشر اخلاقی پیروی می کنند و دارای گواهی Ethics بین المللی هستند.

۳- از لحاظ مطالب و محتوای علمی برای جامعه علمی ارزشمند هستند.

۴- از لحاظ فنی، ملزم به رعایت اصول تامسون- رویترز هستند

۵- مجلاتی که ارسال مقاله به آنها کاملاً الکترونیکی و آنلاین (Online submission) است، در این گزینش، ترجیح داده می شوند.

مجلات دارای نمایه ESCI مجلات با نمایه ISI Web of Science محسوب می شود.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa