اخبار مرکز علم و علم سنجی

واحد جامع مستقل نجف آباد جایگاه 655 دانشگاه های جهان را کسب کرد

واحد جامع مستقل نجف آباد در رتبه پنجم دانشگاه­های غیر دولتی و آزاد کشور و رتبه اول دانشگاه­های غیر دولتی و آزاد استان اصفهان قرار گرفت. بر اساس جدیدترین رده بندی موسسه نواوری و فناوری سایماگو اسپانیا در سال ۲۰۱۶ میلادی، واحد جامع مستقل نجف آباد در رده 655 در میان ۴ هزار دانشگاه جهان قرار گرفت.

موسسه نواوری و فناوری سایماگو اسپانیا (www.scimagoir.com) هر ساله به بررسی و رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس شاخص های ترکیبی می پردازد، و این موسسه داده های خود را از پایگاه بین المللی Scopus می­گیرد. و مقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس سه شاخص اصلی؛ اهمیت علمی پژوهشی مقالات، میزان تاثیرگذاری، نوآوری و میزان ارجاعات ملی و جهانی به سایت دانشگاه رتبه بندی خود را انجام می دهد.

واحد جامع مستقل نجف آباد توانسته است در بین دانشگاه های دولتی پر سابقه و معتبر کشور در جایگاه 64 کشوری قرار گیرد و در رده نخست واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دانشگاه های غیردولتی در استان اصفهان قرار گیرد.

رتبه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی رتبه در       دانشگاه­های ایران رتبه در         دانشگاه­های جهان نام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
1 10 581 Islamic Azad University, Science and Research
2 28 616 Islamic Azad University, South Tehran branch
3 53 646 Islamic Azad University, Karaj
4 61 650 Islamic Azad University of Mashhad
5 64 655 Islamic Azad University of Najafabad
6 67 657 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Science And Research Branch
7 69 658 Islamic Azad University, Qazvin
8 72 664 Islamic Azad University,Central Tehran branch
9 73 664 Islamic Azad University of Ardabil Branch
10 74 664 Islamic Azad University of Kermanshah
11 75 665 Islamic Azad University, Shahrekord Branch
12 79 666 Islamic Azad University, Shahrood
13 80 667 Islamic Azad University, Qaemshahr
14 81 667 Islamic Azad University, Shahr-e-Ray
15 82 667 Islamic Azad University, Yazd
16 90 675 Islamic Azad University, Tabriz
17 92 678 Islamic Azad University, Rasht
18 93 679 Islamic Azad University, Hamedan
19 97 680 Islamic Azad University, Isfahan Khorasgan Branch
20 99 685 Islamic Azad University, Sari Branch
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa