اخبار مرکز علم و علم سنجی

افتخاری دیگر از برترین و معتبرترین دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

در رتبه بندي جهاني جديد وبومتریکس (webometrics) در سال 2018 دانشگاه آزاد اسلامي واحد جامع مستقل نجف آباد توانست جايگاه برترین و هميشگي خود را حفط كند و رتبه اول را در بين دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اصفهان حفظ كرد.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa