اخبار مرکز علم و علم سنجی

رتبه جهانی دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی وبومتریکس 2018 (webometrics)

ایگاه رتبه بندی وبومتریکس در اسپانیا جدیدترین رتبه بندی وب سايت دانشگاه های جهان در سال 2018 را اعلام کرد. که بر اساس آن بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را بر مبنای چهار شاخص اصلی رتبه بندی شده اند.

پایگاه رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان را بر مبنای شاخص EXCELLENCE که نشان دهنده تعداد مقالاتی است که از دانشگاه در نمایه استنادی اسکوپوس از لحاظ میزان استنادات جزء 10 درصد برتر است، شاخص OPENNESS که تعداد فایل های وب سایت دانشگاه که در گوگل اسکالر نمایه شده است، شاخص PRESENCE یا همان تعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت دانشگاه در گوگل و شاخص IMPACT که نشان دهنده تعداد External Back links و Referring Domain   وب سایت دانشگاه است، رتبه بندی شده اند.

در اين رتبه بندي كه بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را شامل مي شود رتبه جهاني واحد جامع مستقل نجف آباد 2509 مي باشد. همچنين دانشگاه آزاد اسلامي واحد جامع مستقل نجف آباد توانست جايگاه هميشگي خود را حفط كند و رتبه اول را در بين دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اصفهان حفظ كرد.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa