اخبار مرکز علم و علم سنجی

دستاورد جديد محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در درمان بيماری ها با سم عقرب

محققان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد توانستند با پرورش عقرب داروي گران قيمت براي درمان سرطان توليد کنند.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa