مجلات نامعتبر و جعلی

 

توجه:اساتيد و دانشجويان گرامی توجه داشته باشند كليه موسساتی كه هزينه دريافت مي­كنند و مقاله چاپ می نمايند، پروپوزال و يا پايان نامه می نويسند غيرقانونی بوده و هيچ كدام از اين موسسات مورد تاييد وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی نمي­باشد و از ارسال مطالب تحقيقات خود به اينگونه موسسات جداً خوددرای فرماييد. شايان ذكر است هر زمان ثابت شود كه مقاله دانشجو يا استاد توسط اين موسسات در مجلات به چاپ رسيده، كليه امتيازات دريافت شده از اين مقاله ( امتيازات پژوهشی جهت ترفيع و ارتقاء و ...، هزينه تشويقی و ...) مسترد خواهد شد.

توجه:فهرست های حاضر، تمامی مجلات نامعتبر موجود را در بر نمی گیرد و عدم وجود مجله در این فهرست، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست. اما وجود مجله در این فهرست ها نشان دهنده نامعتبر بودن آن است.

توجه: انتشاراتی كه نامعتبر اعلام شده اند تمامی مجلاتی كه منتشر می نمايند نامعتبر است.

 


 

-فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم -اسفندماه 1396

-فهرست مجلات نامعتبر از نظر معاونت پژوهش و فناوری واحد نجف آباد

-فهرست مجلات جعلی - معاونت پژوهش و فناوری واحد نجف آباد

- فهرست وب سایت های مجلات جعلی - کم اعتبار و بی اعتبار- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- دی ماه 1397

- ادامه نشريات كم اعتبار و نامعتبر

- ادامه نشريات نامعتبر

- انتشارات نامعتبر

- ادامه نشريات نامعتبر و جعلی (وزارت بهداشت)

 

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa