تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی۹۷-۹۶

انتخاب واحد شنبه 16 تیرماه ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 21 تیرﻣﺎه ۱۳۹7
شروع کلاس ها ﺷﻨﺒـﻪ ۲۳  تیرﻣﺎه ۱۳۹۷
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ ۲۷ مردادماه ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ ۱ شهریور ﻣﺎه ۱۳۹7
پایان کلاس ها سه شنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۷
زمان امتحانات  ﺷﻨﺒـﻪ 3 شهریور ﻣﺎه ﺗﺎ چهارشنبه ۷ شهریورﻣﺎه ۱۳۹7

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa