تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۹8-۹7

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ 10 شهریور تا چهارشنبه 21 شهریورماه ۱۳۹7
شروع کلاس ها شنبه 24 شهریورماه ۱۳۹7
حذف و اضافه ﺷﻨﺒـﻪ ۷ مهر ﺗﺎ پنجشنبه 12 مهرماه ۱۳۹7
زمان برگزاری امتحانات میان ترم ﺷﻨﺒـﻪ ۱۹ آبان  تا ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ ۱ آذرماه ۱۳۹۷
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 8 دی ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 13 دی ماه  ۱۳۹7
پایان کلاس ها پنج ﺷﻨﺒـﻪ 13 دی ﻣﺎه ۱۳۹7
زمان امتحانات شنبه 15 دی تا پنج شنبه 27 دی ماه ۱۳۹7

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa