قابل توجه دانشجويان متقاضی خوابگاه

به اطلاع دانشجویان خوابگاهی كه متقاضیان خوابگاه در نیمسال تحصیلی دوم 95-94 می رساند:

1- پرداخت شهریه خوابگاههای برادران و خواهران مبلغ 2500000ریال و سوئیت خواهران مبلغ 4000000 ریال می باشد .

2- زمان پرداخت شهریه جهت خوابگاه حضرت خدیجه(س) از تاریخ 94/10/15 لغایت 94/10/23 می باشد و مدت زمان پرداخت شهریه خوابگاههای برادران وخواهران از تاریخ 94/10/23 لغایت 94/10/30 می باشد.

دانشجویان پس از واریز نمودن شهریه خوابگاه حتما نسبت به ثبت مجدد اتاق خود به دفترمسئول خوابگاه مراجعه و یا با شماره تلفن این دفاتر( مسئول خوابگاههای برادران 03142292350 و خوابگاه خواهران 03142292351) تماس حاصل نمایند.

بدیهی است دانشجویان خوابگاهی كه در تاریخ های یاد شده در خصوص پرداخت و ثبت اتاق خود اقدام ننمایند به منزله انصراف از خوابگاه تلقی شده و شخص جایگزین در اتاق مربوطه معرفی می گردد.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa