راهنمای ثبت نام و تشکیل پرونده الکترونیکی غیرحضوری دانشجویان جدید الورود

پذیرفته شدگان محترم کلیه مراحل ثبت نام به صورت غیرحضوری می باشد و نیاز به حضور دانشجو در دانشگاه نمی باشد.

جزئیات فرآیند ثبت نام و تشکیل پرونده غیر حضوری پذیرفته شدگان جدید

 توجه (بسیار مهم) : پذیرفته شدگان محترم، باتوجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی کلیه مراحل تشکیل پرونده و ثبت نام به صورت غیرحضوری می باشد. لطفا قبل از هر اقدامی حتما جزئیات فرآیند ثبت نام این صفحه را به دقت مطالعه و فیلم ها و تصاویر آموزشی را مشاهده نمایید.

 

 قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی : حداکثر مهلت تشکیل پرونده ، ثبت نام و واریز شهریه دانشجویان پذیرفته شده اصلی رشته های علوم پزشکی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۰ مهرماه می باشد و درصورت عدم قطعی شدن ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، پذیرفته شدگان ذخیره جایگزین خواهند شد.

 

ردیف مقطع تحصیلی زمان شروع ثبت نام و تشکیل پرونده الکترونیکی پذیرفته شدگان جدید در سامانه آموزشیار
1 دکتری پزشکی، کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته با آزمون 1400/07/06
2 کارشناسی پیوسته (بدون آزمون) 1400/07/06
3 کاردانی پیوسته (بدون آزمون) 1400/07/01
4 کارشناسی ناپیوسته (بدون آزمون) 1400/07/01
5 دکتری تخصصی  1400/06/06مرحله اول : مراجعه به سامانه آموزشیار و تشکیل پرونده الکترونیکی
پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی، می بایست پس از اعلام نتایج و دریافت پیامک، جهت ورود اطلاعات، بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنید.

(مشاهده آموزش تصویری راهنمایی تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه آموزشیار)

 

تذکر مهم 1 : تحویل مدارک (اعلام شده در پاراگراف زیر)، تشکیل پرونده و ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی شامل دکتری حرفه ای پزشکی، پرستاری، مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، بهداشت (کاردانی و کارشناسی) پس از انجام مرحله اول (تشکیل پرونده الکترونیکی در آموزشیار) الزاما به صورت حضوری با مراجعه به سالن پذیرش (ساختمان فرهنگ) دانشگاه، طبق زمانبندی که به صورت پیامکی به اطلاع پذیرفته شدگان می رسد، انجام خواهد شد. لذا این قبیل از پذیرفته شدگان (رشته های علوم پزشکی به شرح بالا) از ارسال مدارک خود به صورت پستی و تکمیل فرم الکترونیکی احراز هویت خودداری نمایند (پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی که هنوز اصل مدرک تحصیلی دیپلم خود را دریافت ننموده اند می بایست در روز ثبت نام تعهدنامه و وثیقه (سفته) تحویل مدرک پایه تحویل امورمالی دانشگاه دهند).

 

تذکر مهم 2 : پذیرفته شدگان رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی فقط در صورتیکه اصل مدرک دانشنامه کاردانی را در اختیار دارند می تواند به صورت پستی (غیرحضوری) به شرح مراحل شش گانه زیر با ارسال اصل مدرک دانشنامه کاردانی اقدام به تشکیل پرونده غیرحضوری نمایند. در غیر اینصورت (عدم در اختیار داشتن اصل دانشنامه دوره کاردانی و در اختیار داشتن صرفا گواهی موقت یا گواهی انشایی پایان دوره کاردانی) این قبیل از پذیرفته شدگان (رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی) می بایست پس از انجام مرحله اول ثبت نام (تشکیل پرونده الکترونیکی در آموزشیار) جهت تحویل مدارک و سپردن تعهد و وثیقه تحویل اصل مدرک کاردانی به صورت حضوری به سالن پذیرش (ساختمان فرهنگ) دانشگاه مراجعه نمایند.

 

مرحله دوم : مراجعه به دفتر پستی و ارسال مدارک ثبت نام

(پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی می بایست با در دست داشتن مدارک زیر به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند)
پس از تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه آموزشیار و انجام کلیه مراحل آن، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر پستی اعلام شده طبق لیست دفاتر پستی مجاز که می توانید از این لینک مشاهده کنید، نسبت به احراز هویت و ارسال مدارک ثبت نام خود شامل :
1- اصل مدرک پایه تحصیلی (جهت ارسال اصل آن به دانشگاه).
2- اصل و کپی کامل شناسنامه (اصل آن صرفا جهت احراز هویت دانشجو توسط اداره پست).
3- اصل و کپی کارت ملی (اصل آن صرفا جهت احراز هویت دانشجو توسط اداره پست) .
4- شش قطعه عکس.
5- مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران (یکی از مدارک اشاره شده در چک لیست پستی).
6- پرینت دو نسخه چک لیست پستی خام (یک نسخه برای ارسال پستی به دانشگاه و یک نسخه به عنوان رسید پستی جهت ارسال تصویر آن، از طریق فرم الکترونیکی) برای دانلود و پرینت آن اینجا را کلیک کنید.
7- ریز نمرات رسمی یا غیر رسمی مقطع تحصیلی قبلی (مخصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی).
8- پرینت تقاضای صدور تاییدیه تحصیلی دیپلم (مخصوص پذیرفته شدگان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و پزشکی که می بایست از طریق سامانه تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش به آدرس emt.medu.ir دریافت گردد).
9- اصل فرم های تکمیل شده ثبت نام بهمراه پیوست های آن که از طریق این لینک قابل دانلود می باشد. 
 آدرس پستی : استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با کد پستی : 8514143131.

 

مرحله سوم : تکمیل فرم الکترونیکی احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری به انضمام تصویر چک لیست پستی تایید شده توسط دفتر پست
پس از مراجعه به دفتر پستی و ارسال مدارک ثبت نام به آدرس دانشگاه، می بایست نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری به انضمام آپلود تصویر چک لیست تایید شده دریافتی از دفتر پست (رسید پستی) با کلیک بر روی لینک iaun.ac.ir/eforms/PostDocument.html اقدام نمایید. (تکمیل این فرم الکترونیکی الزامی بوده و عدم تکمیل آن باعث ناقص ماندن ثبت نام دانشجو و عدم تشکیل پرونده و انتخاب واحد خواهد شد.)


مرحله چهارم : دریافت شماره دانشجویی و واریز شهریه، خدمات آموزشی و بیمه
پس از ارسال تصویر چک لیست پستی، می بایست یک تا دو روز کاری بعد، به لینک پیگیری وضعیت ثبت نام غیرحضوری به آدرس iaun.ac.ir/eforms/rptSend.html مراجعه کنید و با شماره دانشجویی قطعی (14 رقمی ) تخصیص داده شده در اسرع وقت نسبت به 1-واریز الکترونیکی شهریه علی الحساب، 2-خدمات آموزشی و 3-بیمه خود (که سه کلید مجزا از هم می باشد) از طریق سامانه آموزشیار (ورود بعنوان دانشجو) اقدام نمایید.(کد کاربری و رمز عبور سامانه آموزشیار هر دو شماره دانشجویی قطعی 14 رقمی شما می باشد) (شماره تماس های امور شهریه : 03142292058 - 03142292057)

 

تذکر مهم 1 : لازم است پذیرفته شدگان پس از بارگذاری مدارک ثبت نام در سامانه آموزشیار و سپس ارسال چک لیست تایید شده پستی از طریق فرم الکترونیکی احراز هویت، به صورت متناوب به لینک مشاهده پیگیری وضعیت ثبت نام غیرحضوری مراجعه نموده و ضمن مشاهده وضعیت تخصیص یا عدم تخصیص (به دلیل نقص مدارک) شماره دانشجویی قطعی (14رقمی) چنانچه هرگونه نقصی در مدارک بارگذاری شده در سامانه آموزشیار (بر اساس توضیحات ارائه شده توسط کارشناس مربوطه در فرم الکترونیکی پیگیری وضعیت ثبت نام– لینک بالا ) وجود داشته باشد، نسبت به مراجعه مجدد به سامانه پذیرش آموزشیار و اصلاح موارد اعلام نقص اقدام نمایند. 

 

تذکر مهم 2 : همچنین پذیرفته شدگان لازم است سایر مراحل احراز هویت، تایید (عدم تایید) نظام وظیفه، تایید شهریه واریزی، مشاهده دروس جبرانی تخصیص یافته (ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری) را تا آخرین مرحله و نهایی شدن ثبت نام و تشکیل پرونده فیزیکی  دائما از طریق لینک مشاهده پیگیری وضعیت ثبت نام غیرحضوری کنترل نموده و در صورت هرگونه مغایرت یا توضیحات نقص، آن را برطرف نمایند.

 

 تذکر مهم 3بدیهی است عدم تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری به انضمام آپلود نمودن رسید چک لیست پستی (مرحله 3) همچنین عدم تایید هر یک از مراحل فرم الکترونیکی احراز هویت و ثبت نام توسط کارشناسان مربوطه در دانشگاه (مرحله 4 و تذکر 1 و 2)، باعث ناقص ماندن ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجو خواهد شد و پذیرفته شده (حتی با وجود ارسال پستی مدارک ثبت نام) دانشجو محسوب نمی شود و فاقد انتخاب واحد خواهد بود.

 

تذکر مهم 4قابل توجه مشمولین نظام وظیفه (پذیرفته شدگان برادر فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم که بایستی از معافیت تحصیلی استفاده نمایند)، این قبیل پذیرفته شدگان پس از دریافت شماره دانشجویی (قطعی) و واریز مبالغ شهریه، می بایست در اسرع وقت به سامانه خدمات الکترونیکی سخا نظام وظیفه به آدرس services.epolice.ir  مراجعه نموده و با دریافت کلمه عبور جدید از طریق پیامک به شرح راهنمای زیر نسبت به ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی اقدام نمایید. (شماره تماس امور مشمولین : 03142292462) 

توجه : عدم ثبت به موقع درخواست معافیت تحصیلی باعث عدم تایید ثبت نام پذیرفته شده خواهد شد و عواقب آن بعهده شخص پذیرفته شده است

(مشاهده فیلم آموزشی ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی الکترونیکی در سامانه سخا )

(مشاهده تصویری راهنمای ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی الکترونیکی در سامانه سخا)

 

مرحله پنجم : انتخاب واحد توسط دانشگاه
پس از واریز شهریه در سامانه آموزشیار و کنترل مدارک توسط اداره پذیرش، انتخاب واحد دانشجویان توسط آموزش یا گروه آموزشی به صورت فردی یا گروهی انجام می شود، که نتیجه آن را می توانید پس از گذشت یک هفته از ارسال مدارک خود، در سامانه آموزشیار مشاهده کنید. (شماره تماس امور برنامه : 03142292152 - 03142292151 - 03142292051) 

 

مرحله ششم : بلافاصله پس از انجام انتخاب واحد توسط دانشگاه، در کلاس های غیرحضوری (مجازی) دروس خود از طریق سامانه سیما sima.iaun.ac.ir شرکت نمایید. در ضمن آدرس صفحه راهنمای کار با سامانه سیما و شماره های تماس پشتیبانی iaun.ac.ir/e-learning می باشد.در صورت داشتن هرگونه سوال و یا بروز مشکل در روند ثبت اطلاعات و تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه آموزشیار در ساعات اداری با شماره های 03142292156 - 03142292155 - 03142292110 - 03142292098 تماس حاصل نمایید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :           

my uni

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search