معاونت فرهنگی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. معاونت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.
از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی، دفتر پژوهش های اجتماعی، آموزش های فوق برنامه، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی، هنری و اجتماعی و اردوها و بازدید های علمی اشاره نمود


کانون قرآن و عترت  اقامه نماز  کانون شهروند مسئول

کانون اندیشه امام (ره)  هیئت سیدالساجدین نجف آباد  اطلاعیه های معاونت فرهنگی و اجتماعی


چارت معاونت فرهنگی:

برای دریافت اطلاعات مربوط به هر بخش روی آن کلیک کنید.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa
 
صفحه اصلی دانشجویی و فرهنگی دفتر امور فرهنگی و اجتماعی