مدیریت مطالعات و پژوهش های فرهنگی

مدیریت مطالعات و پژوهش های فرهنگی

اهم وظایف:

-بررسی و تهیه فهرست و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و ایجاد زمینه های لازم جهت تحقیقات فرهنگی.

- مطالعه درباره اولویت های فرهنگی و ارائه طرح های فرهنگی در جهت مؤثرترین شیوه های فرهنگی برای جذب دانشجویان به معاونت فرهنگی واحد دانشگاهی.

-مشارکت در تهیه و تدوین بودجه حوزه معاونت فرهنگی واحد بر مبنای سرانه تعیین شده و بررسی هزینه های فرهنگی واحد و تنظیم فرم های بودجه و ارائه گزارش در این خصوص در پایان سال مالی.

- استخراج و تحلیل فرم های نظرسنجی های انجام شده و برنامه ریزی فرهنگی بر مبنای نیازهای فرهنگی دانشجویان.

- ایجاد تمهیداتی جهت انتشار نشریه فرهنگی واحد.

- ایجاد بانک اطلاعات از پژوهشگران و صاحبنظران فرهنگی جهت دعوت برای مناسبتهای خاص و مشاوره  با آنان در امور فرهنگی.

- ارائه نظرات مشورتی به معاون فرهنگی در زمینه های مربوط.

- انتشار ویژه نامه های فرهنگی (تهیه بروشور به مناسبتهای ویژه سال).

- نظارت بر نشریات فرهنگی بر اساس دستورالعمل کمیته نظارت بر نشریات.

-ایجاد تمهیداتی جهت جذب دانشجویان در برنامه های قرآنی و تشویق آنها جهت شرکت در مسابقات قرآن و عترت.

- برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات قرآن و عترت برابر آئین نامه های ارسالی.

- برنامه ریزی جهت برپائی محفل های شبی با قرآن (یا محفل های انس با قرآن).

- شرکت در جلسات با اساتید دروس قرآنی و تبادل نظر درخصوص امور مربوط به فعالیتهای قرآن و عترت.

- برنامه ریزی و اجرای کلاسهای فوق برنامه در زمینه های قرآن و عترت به ویژه تفسیر نهج البلاغه  و ایجاد کانون های فرهنگی.

- ایجاد تمهیداتی جهت تهیه مقالات قرآنی و چاپ و توزیع آن بین دانشجویان از طریق نشریات دانشجوئی و نشریه فرهنگی واحد.

- انجام تبلیغات دینی از طریق گردآوری احادیث معصومین، کلام بزرگان، پیام های تسلیت و شادباش به مناسبت ایام ویژه سال و طراحی آنها به شیوه های هنری و مناسب جهت نصب در محل های از پیش تعیین شده.

- ایجاد تمهیداتی جهت حفظ شئونات اسلامی (حجاب خواهران، ظواهر برادران)

- ایجاد تمهیداتی جهت نظارت بر نمازخانه های واحد درخصوص نظافت و آذین بندی نمازخانه ها به احادیث.

- اجرای سایر بخشنامه ها و دستورالعمل هائی که از سوی معاونت فرهنگی ابلاغ می گردد.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa