دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها

دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها

این دفاتر با هدف ارتباط تنگاتنگ و ارائه خدمات فرهنگی بیشتر به دانشجویان در دانشكده‌ها تأسیس شده و وظیفه اجرای برنامه‌های مربوط به كانون قرآن و عترت امور فوق برنامه را عهده‌دار است. ثبت‌نام مسابقات، عمره دانشجویی، ازدواج دانشجویی، اردوها و ... در این دفاتر صورت می‌گیرد. این دفاتر مجهز به بانك CD و نرم‌افزار و كتابخانه و نیز فضای مطالعاتی می‌باشد و دانشجویان می‌توانند با عضویت رایگان در این دفاتر از این امكانات استفاده كنند.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa